Groen

Aanleg en onderhoud
Het aanleggen en onderhouden van particuliere tuinen is bij ons in ervaren handen (met groene vingers...). Het ontwerp van uzelf of van uw tuinarchitect voeren we uit tot een fraai geheel. Aanplanten, bemesten maar ook het bestraten van paden en terrassen en het aanleggen van vijvers horen daarbij.

Voor bedrijven en overheden leggen we groenvoorzieningen aan en onderhouden deze. Het groen ziet er het gehele jaar representatief uit door periodiek onderhoud op contractbasis. We snoeien vakkundig zodat wildgroei wordt voorkomen en uiteraard zorgen voor het winterklaar maken in het najaar. Ook voor alle vormen van verharding kunt u ons inschakelen, zoals de aanleg van oprijwegen of parkeerplekken.

Groot onderhoud
Voor groot onderhoud aan bijvoorbeeld golfbanen en sportvelden kunt u ons inschakelen. We zorgen voor beluchten, het instrooien van zand, draineren van laaggelegen en voortduren natte gedeelten of het doorspuiten voor bestaanden drainagesystemen.

Onkruidbestrijding
Met biologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen houden we het groen vrij van onkruid. We gebruiken milieurvriendelijke apparatuur in. Of het nu om een siertuin gaat of om een parkeerterrein, wij zorgen ervoor dat alles onkruidvrij blijft.

Boomverzorging
Grote bomen zijn zeer kwetsbaar en kunnen risico’s opleveren, vooral als ze verkeerd verzorgd worden. Wij zijn bedreven in het professioneel snoeien van bomen, zodat ze de juiste vorm krijgen (en houden) en verantwoord groeien. Hierdoor wordt voorkomen dat een boom geheel of gedeeltelijk afsterft. Staat een boom in de weg of is hij te groot voor de omgeving? Wij rooien bomen door te kappen, om te trekken of (indien de ruimte beperkt is) door veilig te zagen vanuit de top naar beneden.